Kdo to s námi jednou zkusil, neopustí firmu Musil
rodinné řemeslo od roku 19O9
menu

Podhledy

PODHLEDOVÉ SYSTÉMY 
Rockfon, OWAcoustic, Ecophon, Armstrong
Akustika
 - Akustika neznamená jen zvukovou pohltivost, ale i akustickou izolaci
Hygiena - Čisté prostory
Požární odolnost
Podhledy ve funkci požární ochrany
Požární ochrana únikových cest - Požadavky na řešení - Zkoušení - Návrh řešení
Ochrana nosných konstrukcí stropu a střechy
Požární kryty svítidel.

Systém podhledů se skládá z nosného rastru tvořeného hliníkovými profily (různých tvarů, šířky a barev), jenž je zavěšen pod stávajícím stropem, a podhledových desek, které jsou vyrobeny z lisovaných minerálních vláken s pojivem či jiného materiálu. Standardní rozměr desek je 600*600 mm, ale je možné dodat i jiné rozměry ( např. 300*1200, 600*1200, 625*625 atd. ).

Standardní podhledové systémy plní v interiérech řadu funkcí, nabízejí možnosti pro dořešení architektonické koncepce prostoru, akustiky, zajišťují optické a hygienické zakrytí technických vedení umístěných pod nosným stropem. V neposlední řadě mohou přispět i k řešení požárně-technických požadavků v objektech.

Vzhledem ke zkušenostem, získaným při výrobě protipožárních výplní svislých konstrukcí, které byly až do počátku 70. let nosným programem firmy, je součástí nabídky i program protipožárního zabezpečení vodorovných konstrukcí. V konstrukcích zajišťujících jak zvýšení požární odolnosti nosných konstrukcí (pro REI až 120 minut), ochranu nosných prvků stropních a střešních konstrukcí až do R60, tak i ochranu únikových cest, resp. vedení v mezistropním prostoru (EI až 30 minut), jsou používány minerální desky. Materiál je hodnocen jako nehořlavý, vyhovuje zkoušce na odkapávání hmot.

V současné době je pro potřeby českého trhu zpracován katalog řešení, navržený pro jednotlivé podhledové systémy v návaznosti na typ nosné konstrukce.

Podhledy, navrhované v souladu s ČSN EN 13964 a dalšími, jsou vždy kombinací kovové nosné konstrukce a podhledových desek. Materiálová báze produktů, tzn. minerální vlna, jíl, škrob a perlit, vytváří optimální výchozí předpoklady pro použití výrobku v oblasti zlepšení požárně technických vlastností vodorovných nosných konstrukcí a to jak zvýšením požární odolnosti stropů, tak ochranou únikových cest před působením požáru v mezistropním prostoru.


postaráme se o vás
Aleš Musil
Aleš Musil poradí Vám kompletně se všemi pracemi z rejstříku firmy Musil +420 602 539 205
ales.musil@musil.cz
Milan Duba
Milan Duba poradí Vám se sádrokartony, minerální podhledy, fasádou +420 606 117 447
milan.duba@musil.cz
Milan Modl
Milan Modl Chytrá izolace Jižní Čechy, Třebíč, Znojmo, České Budějovice
+420 725 939 368
milan.modl@musil.cz
Karel Jaroš
Karel Jaroš Chytrá izolace Vysočina, Znojemsko, Pelhřimov, Jihlava +420 606 038 834
karel.jaros@musil.cz
kontaktní formulář
Námi používané technologie